Privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui imobil teren extravilan proprietatea privată a comunei letea veche Anunt licitatie publica