Referitor la proiectul “Extindere conductă gaze naturale în sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau”


Aducem la cunoștința cetățenilor comunei că la data prezentei, reprezentanții instituției au obținut documentele premergătoare necesare realizării investiției mai sus menționate, respectiv Certificatul de urbanism, însoțit de avizele și acordurile solicitate prin acesta, documentația tehnică din care rezultă o valoare a lucrărilor de 892.292,15 lei cu TVA, din care cofinanțarea din bugetul local al comunei Letea Veche de 626.943,73 lei cu TVA. În acest sens urmează stabilirea operatorului economic în vederea demarării lucrărilor de execuție. Întrucât sumele alocate în bugetul local al comunei Letea Veche, pentru acest proiect, pe anul 2020 nu acoperă valoarea totală a investiției, se va propune operatorului eșalonarea plăților pe 2 ani, respectiv în anul 2020 – 313.471,87 lei cu TVA, iar în 2021, suma de 313.471,87 lei cu TVA. Prin proiect se propune atât extinderea conductei de gaze naturale pe o lungime de 2.470 ml, cât și achiziționarea unei stații de reglare de sector Q = 600 mc/h.