Agenția pentru Protecția Mediului Bacău anunță publicul interesat că, în urma analizei “Planului Urbanistic General al COMUNEI LETEA VECHE BACĂU” și a parcurgerii etapelor procedural conform HG 1076/2004, decide eliberarea Avizului de de Mediu. Planul poate fi consultat la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 14:00.