In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, HG nr. 25/2003 privind stabilirea  metodologiei  de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, UAT Comuna Letea Veche  va invita la dezbaterea si consultarea publica a proiectului de insusire a unei variante finale a stemei comunei.

Atasam mai jos cele trei variante  propuse pentru stema comunei noastre cu mentiunea semnificatiilor  elementor acesteia:

Anunt dezbateri si consultare publica STEMA