UAT COMUNA LETEA VECHE, titular al proiectului „Extindere rețea alimentare cu apă pentru strada Viilor tronson 1 si tronson 2, strada Cameliei și strada Oborului tronson 1” propus a fi realizat în județul Bacău, comuna Letea Veche, satele Letea Veche și Ruși-Ciutea, străzile Viilor tronson 1 si tronson 2, Cameliei și Oborului tronson 1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Anunt decizie etasa de incadrare