Informații suplimentare în categoria “Concursuri” a paginii web. 

 

http://www.primarialeteaveche.ro/pagina/anun-de-recrutare-func-ie-contractuala-in-cadrul-compartimentului-de-urbanism-disciplina-in-construc-ii-dezvoltare-i-cadastru-1486390397