ANUNT

📢 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐭𝐞𝐚 𝐕𝐞𝐜𝐡𝐞 – 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐨𝐥𝐢𝐫𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐚𝐮!
Pentru evaluarea suprafețelor de teren afectate de proiect, în vederea acordării despăgubirilor, precum și pentru întocmirea documentațiilor cadastrale individuale conform legii 255/2010, documentații necesare intabulării în cartea funciară a terenurilor rămase în proprietate după expropriere, vă rugăm să vă prezentați la sediul Primăriei Letea Veche în zilele de 𝐦𝐚𝐫𝐭̦𝐢 𝟏𝟗.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐬̦𝐢 𝐦𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢 𝟐𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟗.𝟎𝟎 𝐬̦𝐢 𝟏𝟒.𝟑𝟎 având asupra dvs. urmatoarele documente:
– actele din care să rezulte că sunteți proprietarii terenurilor afectate;
– certificatul/ele de deces ale proprietarilor după care s-a dezbătut taxa de succesiune;
– copie xerox după actul/actele de identitate ale proprietarilor.
Persoanele vizate se regăsesc în listele atașate mai jos.

Liste exproprieri suplimentare