U.A.T.  Comuna Letea Veche anunţă pentru data de 14.05.2022 ora 12:00, şedinţă publică privind atribuirea suprafeţei de 20,81 ha păşune situată în Tarlaua 7, Parcela 41/1. La procedură pot participa crescători de animale, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul/sediul/punctul de lucru pe raza comunei Letea Veche, care îndeplinesc condiţiile stabilite de Consiliul Local Letea Veche.  Condiţiile pot fi consultate pe www.primarialeteaveche.ro , secţiunea Hotărâri ale Consiliului Local. Cererile de participare se primesc în termen de 8 zile respectiv până la data de 11.05.2022, inclusiv.