ANUNȚ
 
cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Ramblierea cu deșeuri rezultate din construcții a terenurilor din T6, P36 și T9, P39/1″,
propus a se realiza în extravilanul comunei Letea Veche, județul Bacău.