Informații suplimentare în categoria “Concursuri” a paginii web. 

http://www.primarialeteaveche.ro/pagina/anun-de-recrutare-func-ie-contractuala-in-cadrul-serviciului-de-asisten-a-sociala-i-asisten-i-personali