UAT LETEA VECHE, titular al proiectului “Modernizare drumuri locale în satele Holt și Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău” propus a se realiza în comuna Letea Veche, satele Letea Veche și Holt, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.