UAT LETEA VECHE titular al proiectului “Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe strada Silozului, sat Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău” propus a se realiza în comuna/sat Letea Veche, strada Silozului, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.