Începând cu data de 20.10.2015 se pot depune la Compartimentul de Asistență Socială cererile însoțite de actele necesare în vederea primirii ajutorului de încălzire cu gaze naturale, energie electrică și lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2015 – martie 2016. Cererile se primesc până în data de 20.11.2015 pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinţei pentru care se stabilesc drepturile începând cu luna noiembrie 2015, iar apoi până în data de 20 a fiecărei luni, pentru restul sezonului rece.  Relatii suplimentare la sediul Primariei Letea Veche, str. Al. I. Cuza, nr. 220., telefon: 0234,213,474.