Dorim să vă aducem la cunoștință prin prezenta faptul că, O.C.P.I. BACĂU a recepționat un nou set de
documentații cadastrale aferente imobilelor expropriate în baza H.G. nr. 179/2020 privind declanșarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar
care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Varianta
de ocolire Bacău”, aflate pe raza localităților Hemeiuș, Itești, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Nicolae
Bălcescu, Sărata și Săucești din județul Bacău, care a fost publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 214
din data de 17.03.2020.
În aceste condiții, procedura de expropriere trece în faza acordării despăgubirilor stabilite în condițiile Legii
nr. 255/2010 pentru imobilele expropriate, sens în care vă remitem atașat:
Tabelul cu cele 84 imobile proprietate privată expropriate în baza H.G. nr. 179/2020, cuprinzând:

a. județul, localitatea;
b. tarlaua și parcela;
c. numărul cadastral;
d. suprafața expropriată în metri pătrați;
e. numele/denumirea proprietarului/deținătorului, conform documentațiilor cadastrale
întocmite de către expropriator, avizate și recepționate de către O.C.P.I.;
f. sumele oferite cu titlu de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori
autorizați.