Avand in vedere prevederile art. 20 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

  Mentiune

Observatii

1.

Predica Alexandra

Admis

 

2.

Florea Zenaida

Admis

 

3.

Dolineanu Agnes

Admis

 

4.

Anghel Radu Mihaita

Admis

 

5.

Manolache Ramona

Admis

 

6.

Colbu Irina

Admis

 

7.

Tugui Madalina

Respins

Nu indeplineste conditiile specifice – cel putin 3 ani vechime in munca

8.

Moraru Mariana

Admis

 

9.

Vacaru Florin

Admis

 

10.

Burceanu Mihaela

Admis

 

11.

Bobarnac Adina Elena

Admis

 

12.

Ciocoiu Geanina

Admis

 

13.

Chirila Mihaela

Admis

 

 

 

 

Candidații declarați admiși vor susţine în data de 04.04.2016 la ora 10,00 – proba scrisă la sediul U.A.T. Comuna Letea-Veche.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afișat azi, 30.03.2016,  ora 13, la sediul U.A.T. comuna Letea-Veche.

 

 

 

 

                              Stanciu Iuliana                             – Secretar de comisie