Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzatepersoanele fizice şi juridice, proprietari a spaţiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligaţia de a se înscrie în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate al Comunei Letea-Veche în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 15 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Conform art.14, lit. h) din Legea nr. 241/2006, “Autoritatile administratiei publice locale au, in raport cu utilizatorii pe care ii reprezinta, urmatoarele sarcini si responsabilitati: h) sa tina evidenta persoanelor fizice si juridice care nu se conecteaza la sistemele publice de canalizare existente sau non-infiintate in conditiile prevazute la art. 31 alin. (14) si care nu evacueaza apa uzata la reteaua publica de canalizare existenta, in colaborare cu operatorii regionali, sa inventarieze sistemele individuale de colectare a apelor uzate si sa notifice populatia pentru conformare”.