În temeiul art. 285 din codul civil orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afițării publicației.

Nune soț: PLETOSU DRAGOȘ MĂDĂLIN

Nume soție: BALICA DIANA GEORGIANA

Data depunerii actelor: 22.02.2021

Pletosu-Balica