În temeiul art. 285 din codul civil orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afițării publicației.

Nume soț: MOROȘANU CRISTIAN RĂZVAN

Nume soție: FILIP IONELA GABRIELA

Data depunerii actelor: 27.01.2021

Moroșanu – Filip