În temeiul art. 285 din codul civil orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afițării publicației.

Nune soț: IONESCU IULIAN DUMITRU

Nume soție: MOLDOVAN IOANA ANDREEA

Data depunerii actelor: 28.06.2021

Ionescu-Moldovan