Proves verbal afișare nr. 9/09.08.2020


Publicat la: 10 august 2020

Proces verbal de afișare a procesului verbal nr. 7/09.08.2020 privind completarea B.E.C.C. nr. 46 Letea Veche în prima etapă cu reprezentanții partidelor politice conf. Legii nr. 115/2015

PV afisare nr. 9 din 09.08.2020




Adresă Link: https://primarialeteaveche.ro/proves-verbal-afisare-nr-9-09-08-2020/