1. “Modernizare drumuri de interes local, comuna Letea Veche, judetul Bacau,, – proiectul este finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala, iar valoarea investitiei este de 3.734.032 lei. Executia lucrarilor a inceput in anul 2015 si se vor incheia in anul 2016. Prin proiect se vor asfalta drumuri atat din satul Ruși-Ciutea, cat si din satul Holt.

 

2. “Construire centru cultural in sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau”, investitia se va realiza cu ajutorul Companiei Nationale de Investitii, momentan se afla la stadiul de proiect.

 

3. “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau – prin Compania Regionala de Apa Bacau ”

– Infiintare canalizare pe str. Trecatoarea Holtului, Silozului, I. Creanga, Panselelor, Izvorului, Al. I. Cuza, Zorilor, Aleea Transelectrica

 

4. “Construire si dotare grǎdiniţǎ în sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacǎu” – valoarea investitiei este de 1.239.397 lei. Documentatia aferenta acestui proiect este intocmita si se va depune in prima sesiune din anul 2016 prin programul PNDR 2014-2020 – Măsura 7 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica- Construirea si dotarea unei grǎdiniţe în incinta Şcolii gimnaziale din satul Letea Veche

 

5. „Extinderea infrastructurii edilitare si a infrastructurii rutiere de interes local, comuna Letea Veche,judetul Bacau” – valoarea investitiei este de 3.363.570, iar proiectul se afla in derulare.

Prin acest proiect se vor executa urmatoarele lucrari:- Alimentare cu apa pe strazile: Zorilor, Trandafirilor, Lalelelor, Bujorului, Silozului, Trecatoarea Holtului, Panselelor din satul Letea Veche.- Extindere retea de canalizare in satul Letea Veche, strazile Bujorului, Lalelelor, Trandafirilor si Silozului din comuna Letea Veche, judetul Bacau- Modernizarea strazii Trecatoarea Holtului.

 

6. „Extinderea retea distributie alimentare cu apa si infiintare canalizare in sat Holt, comuna Letea Veche, judetul Bacau” – proiectul a fost depus in luna decembrie 2015 prin MASURA 7.2 – FEADR, iar in luna martie va avea loc vizita amplasamentului.

Valoarea investitiei este de 8.098.285 lei.- Extinderea retelei de alimentare cu apa pentru un numar de cca. 450 consumatori casnici si colectarea uzate din satul Holt pentru un numar de cca 2.255 locuitori.

 

7. „Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Letea Veche, jud. Bacau”- Valoarea investitiei este 5.288.740 lei. Proiectul va fi depus in prima sesiune din anul 2016 prin programul PNDR 2014-2020, beneficiari FEADR submăsura 4.3 – “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, Domeniul de Interventie 2A – Infrastructura de acces agricolă.

– Asfaltarea drumurilor de exploatatie din satele Holt si Letea Veche, pe o lungime de 6732 m.

 

8. „Modernizarea drumurilor de interes local in satele Holt, Letea Veche, Siretu si Rusi-Ciutea, comuna Letea Veche, jud. Bacau” – Valoarea investitiei este 5.488.317 lei. Proiectul va fi depus in prima sesiune din anul 2016 prin programul PNDR 2014-2020 – Măsura 7 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica

– Asfaltarea urmatoarelor drumuri din com. Letea Veche, pe o lungime de 5000 m: str. Panselelor (780 m), str. Izvorului (505 m), str. V. Alecsandri (470 m), DS 1103 (970 m), DS 1365 (505 m), DS 85 (1050 m), DS Rusi Ciutea (630 m), DS la DN2F (90 m)

 

9. “Extinderea rețelei de alimentare cu gaze în satele Letea Veche și Holt, comuna Letea Veche” – se afla la  stadiul de proiect – Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele rurale din județ prin extinderea rețelei de alimentare cu gaz, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori, reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban