Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2023