Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 iunie 2023