Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10 iulie 2023