Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07 iunie 2023