Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 03 iulie 2023