Privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău, comuna Letea Veche

Proces verbal din data de 14.09.2020