Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 4 noiembrie 2022