wdt_ID Număr Dată Descriere Document Anexă
1 1 2016-12-05 Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017
2 1 2017-02-07 Proiecte de hotărâre Sedință Extraordinară
3 2 2017-08-28 Proiect de hotarare privind aprobarea salariilor de baza
4 3 2017-09-22 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
5 4 2017-10-20 Proiecte de hotarare sedinta extraordinara pentru data de 23.10.2017,ora 16.00
6 5 2017-10-23 Proiect de hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local al Comunei Letea Veche a Deciziei nr. 22/2017 a Camerei de Conturi Bacau a a Raportului Primarului nr. 11590/23.10.2017
7 6 2017-10-24 Privind modificarea HCL 62/09.10.2017
8 7 2017-10-27 Proiect de hotarare privind insusirea ROF al Consiliului Local Letea Veche aprobat prin HCL nr. 61/2013
9 8 2017-11-20 PRIVIND PROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ~"SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BACAU
10 9 2017-11-23 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018