COMUNA LETEA VECHE invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrari: “Lucrari de amenajare exterioara si asigurare utilitati pentru obiectivul Construire centru cultural, sat. Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau ”