INFORMARE

“UAT LETEA VECHE, titular al PUZ-ului – “Construire si dotare complex sportiv” propus a se amplasa in comuna Letea Veche, sat Holt in extravilan, nr. Cadastral 68697, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului, planului si finalizarea raportului de mediu. Documentele pot fi consultate la sediul si pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau, str. Oituz nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 08.00-16.00, vineri 08.00-14.00.
Sedinta de dezbatere publica a proiectului de plan si a raportului de mediu va avea loc in data de 21.05.2024, incepand cu ora 11.00, la sediul Primariei Letea Veche, din comuna/sat Letea Veche, strada Al.I.Cuza, nr.236, judetul Bacau.
Comentariile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Bacau, pana la data de 17.05.2024.