Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2019 Privind aprobarea reactualizarii indicatorilor economici pentru proiectul "Modernizare drumuri locale in satele Holt si Letea Veche, jud. Bacau" 29-03-2019
13 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbracaminte bituminoasa usoara pe strada Silozului, sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacau" 29-03-2019
12 / 2019 Privind aprobarea achizitionarii unei autoutilitare 28-02-2019
11 / 2019 Privind actualizarea anuala a chiriei pentru contractele de inchiriere si a redeventei pentru contractele de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aflate in proprietatea UAT comuna Letea Veche 28-02-2019
10 / 2019 Privind indreptarea erorilor materiale inserate in Hotararea Consiliului Local nr. 71 din 31.10.2018 28-02-2019
9 / 2019 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Letea Veche nr. 85 din 17.12.2018, in sensul reactualizarii indicatorilor economici pentru proiectului "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU" derulat in cadrul Programului de Dezvoltare Locala II, in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 28-02-2019
8 / 2019 Privind aprobarea retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Letea Veche pentru anul scolar 2019-2020 11-02-2019
7 / 2019 Privind acceptarea donatiei oferite de catre Fundatia Terre des hommes privind mobilierul scolar achizitionat in urma derularii proiectului "Suport pentru infrastructura sociala, de sanatate si educatie" 11-02-2019
6 / 2019 Privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018 31-01-2019
5 / 2019 Pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 de la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" 31-01-2019
Înapoi