Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Ïnfiintare retea de alimentare cu gaze naturale in comuna Letea Veche, satele: Holt, Radomiresti, Rusi Ciutea si Sirtul, judetul Bacau" 13-06-2019
33 / 2019 privind aprobarea semnarii contractului de credit intre UAT Letea Veche, judetul Bacau si CEC BANK Sucursala Bacau pentru finantare rambursabila in suma de 3.000.000 lei, pe o perioada de 10 ani, din care 6 luni perioada de gratie si a contractului de garantare asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara 13-06-2019
32 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 13-06-2019
31 / 2019 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Biserica Radomiresti, comuna Letea Veche. judetul Bacau 13-06-2019
24 / 2019 Privind aprobarea investitiei "Extinderea conductei de gaze naturale presiune medie, redusa si SRS in satul Holt, comuna Letea Veche, judetul Bacau" 24-04-2019
23 / 2019 Privind aprobarea investitiei "Extinderea conductei de gaze naturale presiune medie si SRS, Q 2400 mc/h, localitatea Letea Veche, judetul Bacau" 24-04-2019
22 / 2019 Privind includerea unor mijloace fixe in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Letea Veche, rezultate in urma implementarii investitiei "Extindere infrastructura de canalizare in Bacau si Targu Ocna", investitie in cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau", darea in administrare a mijloacelor fixe catre SC CRAB SA, insusirea valorii investitiilor de mai sus si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare cu acestea 24-04-2019
21 / 2019 Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA, pe durata existentei lucrarilor capacitatilor energetice, a suprafetei de 56,50 mp, teren situat in domeniul public al comunei Letea Veche, judetul Bacau 24-04-2019
20 / 2019 Privind aprobarea incheierii Protocolului cu Administratia Bazinala de Apa Siret privind transmiterea dreptului de folosinta cu titlu gratuit a unor suprafete de teren in vederea depozitarii depozitarii materialului aluvionar rezultat din lucrarile de decolmatare aferente obiectului de investitii "Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii Lac de redresare aval captare UHE Bacau II, judetul Bacau" 24-04-2019
19 / 2019 Privind avizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al comunei Letea Veche, jud. Bacau 29-03-2019
Înapoi