Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2019 Privind avizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al comunei Letea Veche, jud. Bacau 29-03-2019
18 / 2019 Privind aprobarea bugetului de venituri si chltuieli pe anul 2019 29-03-2019
17 / 2019 Privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru acizitia de Servicii financiare de contractare de catre comuna Letea Veche a unui credit bancar in valoare de 3.000.000 RON, in vederea finantarii proiectelor "Modernizare drumuri locale in satele Holt si Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacau", "Extindere retea de alimentare cu apa in satele Letea Veche, Holt si Rusi-Ciutea, com. Letea Veche, jud. Bacau", "Imbracaminte bituminoasa usoara pe strada Silozului, sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacau", "Modernizarea strazii Trecatoarea Holtului de la km. 1+300 la km. 1+765 (capat de drum), comuna Letea Veche, jud. Bacau" si aprobarea procedurii de atribuire - "Selectia de oferte angajate intr-o singura etapa" 29-03-2019
16 / 2019 Privind aprobarea contractarii si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 3.000.000 lei 29-03-2019
15 / 2019 Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Biserica Siretu, com. Letea Veche, jud. Bacau 29-03-2019
14 / 2019 Privind aprobarea reactualizarii indicatorilor economici pentru proiectul "Modernizare drumuri locale in satele Holt si Letea Veche, jud. Bacau" 29-03-2019
13 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbracaminte bituminoasa usoara pe strada Silozului, sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacau" 29-03-2019
12 / 2019 Privind aprobarea achizitionarii unei autoutilitare 28-02-2019
11 / 2019 Privind actualizarea anuala a chiriei pentru contractele de inchiriere si a redeventei pentru contractele de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aflate in proprietatea UAT comuna Letea Veche 28-02-2019
10 / 2019 Privind indreptarea erorilor materiale inserate in Hotararea Consiliului Local nr. 71 din 31.10.2018 28-02-2019
Înapoi