TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 255/2010 SITUATE PE AMPLASAMENTUL SUPLIMENTAR AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ  “VARIANTA DE OCOLIRE BACĂU”

Tabel-LETEA-VECHE.pdf