UAT comuna Letea Veche anunță organizarea unui concurs pentru promovarea în funcții, grade/trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual, în data de 27.07.2021. Bibliografia și tematica sunt atașate prezentului anunț.

Anunt promovare – personal contractual

Bibliografie examen personal contractual

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba interviu

Rezultate finale