wdt_ID Număr Dată Caracter Descriere Document
1 51 2016-03-18 privind manualul de proceduri interne conform codului controlului intern
2 52 2016-03-18 privind aprobarea Procedurii Operaționale P.O. 01 Întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului
3 62 2016-03-28 privind punerea in executare a sentintei civile nr.791/10.06.2015 pronuntata in dosarul nr.2874/110/2013, ramasa definitiva prin decizia civila nr.264/01.03.2016 a Curtii de Apel Iasi prin numirea in funtie publica de secretar al comunei Letea veche a dlui.Domnica Lucian Vasile
4 87 2016-04-21 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor locale din data de 05 iunie 2016
5 92 2016-05-03 Privind actualizarea delimitarii sectiilor de votare nr. 405, 406 prin repartizarea strazilor Al. Ioan Cuza si Vasile Alecsandri la sectia nr. 405
6 196 2016-11-07 Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2016
7 71 2017-03-15 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Letea Veche în ședință de îndată pentru data de 16.03.2017, ora 16:00
8 211 2017-09-22 privind convocarea Consiliului Local al comunei Letea Veche in sedinta ordinara pentru data de 29,09,2017, ora 16.00
9 217 2017-10-02 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Letea Veche în ședință ordinară pentru data de 09.10.2017, ora 16:00
10 225 2017-10-19 privind convocarea Consiliului local al comunei Letea Veche in sedinta extraordinara pentru data de 23.10.2017, ora 16.00