Disp. privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local, în condițiile Lg. nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune