Dominantele economiei comunei Letea Veche sunt agricultura cerealieră (grâu, secară, porumb), creșterea animalelor și a păsărilor. La acestea se adaugă exploatările de materii prime și mica industrie prelucrătoare.
Deşi economia comunei este una predominant agrară, în ultima perioadă sectorul economic secundar şi terţiar au avut evoluţii ascendente.
Funcțiile economice și sociale din teritoriul comunei Letea Veche sunt date de:
•Poziția față de municipiul Bacău
•Cadrul natural
•Resursele solului
•Fond agricol
•Resurse ale subsolului – materiale de construcții

Industria comunei Letea Veche se împarte în câteva sectoare principale, astfel: agricultură, mica industrie prelucrătoare, comerț, transport și depozitare, activități profesionale și științifice, hoteluri și restaurante, construcții. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului Bacău, la data de 31.12.2013 reiese ca în comuna Letea Veche își desfășurau activitatea 393 agenți economici, din care: 269 societăți comerciale și 124 persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale. Totalul cifrei de afaceri a comunei Letea Veche înregistrată la 31.12.2013 este de 78.724.515 lei, iar numărul total de angajati este de 476.
Astfel, în urma analizei domeniului de activitate al firmelor înregistrate în comună, după codul CAEN principal, s-a constatat faptul că, din cei 393 agenți economici, cea mai mare parte din aceștia activează în sectorul comerț, construcții, industria prelucrătoare, transporturi rutiere de mărfuri, agricultură și diverse servicii.

Din punct devedere al încadrării în categoria IMM (Întreprinderi Mici şi Mijlocii), situația la nivelul comunei Letea Veche se prezintă astfel:

  • 2 societăți se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii (50 – 249 salariați). Din această categorie o societate își desfășoară activitatea în domeniul comerț și activități profesionale.
  • 7 societăți se încadrează în categoria întreprinderilor mici (10 – 49 salariați). Din această categorie două societăți își desfășoară activitatea în domeniul industria prelucrătoare, o societate în transport, una în construcții și una în colectarea deșeurilor nepericuloase.
  • 384 de agenți economici se încadrează în categoria microîntreprinderilor (0-9 salariați).