22 aprilie este ziua in care sarbatorim an de an Pamantul. Poate ca ar fi bine sa fl sarbatorim mai des !ji cu mai mu/ta atenfie avand fn vedere faptul ca nu prea reu!jim sa reducem po!uarea, sa consumam mai responsabil, sau sil amanilm momentul in care epil!jim din nou resurse/e pe care anua/ Pilmantul ni le poate oferi.

 

Din acest motiv noi la RLG ne propunem sc’\ va amintirn din vrerne ca este esential sc’\ ne concentrarn eforturile asupra protejarii :;ii conservarii rnediului inconjurator.

 

Un mod practic :;ii eficient de a contribui la acest efort este colectarea :;ii reciclarea corecta a de:;,eurilor electrice i:,i a bateriilor uzate. Prin aceste ac\iuni, nu numai ca prevenim poluarea solului :;ii apei cu substante toxice, dar ?i reducern consumul de resurse naturale prin valorificarea materialelor reciclabile.

 

Colectarea de?eurilor electrice :;ii a bateriilor este foarte importanta, deoarece acestea con\in substan\e periculoase precurn mercur, plumb sau cadmlu, care pot cauza daune ireparabile rnediului :;ii sanata\ii umane in cazul aruncarii necontrolate. Reciclarea acestor de:;,euri permite extragerea rnaterialelor utile pentru producerea altor bunuri, astfel incat putem reduce exploatarea continua a resurselor naturale precum :;ii cantitatea de de:;,euri ajunsa la gropile de gunoi sau in natura.

 

 

Astfel, va incurajam sa nu uita\i ca va suntern alaturi pentru colectarea :;ii reciclarea de eurilor electrice t,i a bateriilor uzate! Prin astfel de ac\iuni, ne asiguram ca sarbatorim Ziua Pamantu!ui nu doar in cuvinte, ci :;ii in fapte, dernonstrand angajamentul nostru pentru un viitor mai

curat :;ii mai sustenabil, pentru noi to\i.

Suna\i la 0746.106.148 sau scrie\i-ne la comenzi@rev-log.com :;ii programa\i o preluare a de:;,eurilor electrice din biroul vostru!

 

 

 

Va mul\umim,

 

Echipa RLG Romania

 

 

 

PS: Campanla este valablla numal pentru persoane Jurldlce.