Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, implementeaza proiectul “Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”, Cod MySmis2014+:130164, proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.1. Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici ( 55-64 de ani ), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie.

Data de incepere a proiectului: 23.05.2019

Data de finalizare a proiectului: 31.07.202

Mai multe detalii regasiti in buletinul informativ atasat mai jos:

Buletin informativ destinat persoanelor cu diZabilitati