COMUNA LETEA VECHE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înființare sistem inteligent de distribuție de gaze naturale în satele Ruși Ciutea, Siretu și Radomirești aparținătoare comunei Letea Veche, județul Bacău”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 și vinery între orele 08:00 – 14:00 și la sediul titularului din județul Bacău, comuna Letea Veche, județul Bacău, sat Letea Veche, str. Al. I. Cuza, nr. 220. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.