SC LIV-COMAL SRL BACĂU demarează proiectul “Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare a albiei minore prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul Coteni Ciuc, râu Siret, mal stâng comuna Letea Veche și comuna Buhoci, județul Bacău”. Ca urmare, pentru parcurgerea etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, APM Bacău a transmis, spre consultare, memoriul de prezentare, atașat.

Memoriu prezentare proiect decolmatare rau Siret