Începând cu data de 15.10.2020, Primăria Letea Veche va distrinui măști gratuite următoarelor categorii de cetățeni:

  • persoanele cu pensii de până la 704 lei;
  • persoanele încadrate în gradul de handicap grav, accentuat și mediu
  • persoanele beneficiare de ajutor social (VMG)
  • persoanele beneficiare de alocația pentru susținerea familiei (ASF)

Acte necesare la ridicarea măștilor:

  • act de identitate, original și copie
  • cuponul de pensie din luna august 2020 (după caz)
  • certificatul de handicap valabil – copie
  • cupon recent de alocație pentru susținerea familiei
  • cupon recent de ajutor social

Anunț distribuire măști