UAT comuna Letea Veche anunță organizarea examenului de promovare in grad imediat superior a personalului contractual in data de 24.04.2024, proba scrisa la cadrul Primariei Letea Veche.

Anunt organizare examen

rezultate selectie dosare la examen de promovare in grad

Rezultate finale la examenul de promovare in functii