UAT comuna Letea Veche anunță organizarea unui concurs in data de 21.03.2022  pentru ocuparea  funcției  publice  temporar vacanta, perioada determinata, respectiv pana la data de 31.12.2023,  de referent, grad profesional principal  din  cadrul Compartimentului Urbanism, Disciplină în construcții, Dezvoltare și Cadastru.

Bibliografia, tematica si formularul de inscriere  sunt atașate prezentului anunț.

Anunt si Bibliografie concurs

Formular-de-inscriere

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere pentru concursul din data de 21.03.2022

Rezultate_finale_la_concursul_organizat_in_data_de_21032022