UAT comuna Letea Veche anunță organizarea unui concurs in data de 17.03.2022  pentru ocuparea  funcției  contractuale  temporar vacanta, perioada determinata, respectiv pana la data de 11.11.2022,  de inspector I in cadrul Centrului de zi pentru copii de tip “After School”.

Bibliografia  este atașata prezentului anunț.

Anunt si bibliografie concurs