UAT LETEA VECHE, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea de distribuție alimentare cu apă și înființare canalizare în satele Holt și Radomirești, com. Letea Veche, județul Bacău, propus a fi amplasat în comuna Letea Veche, satele Holt și Radomirești, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.