COMUNA LETEA VECHE, titular al proiectului proiectul “Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Letea Veche, județul Bacău”, propus a se realiza în comuna Letea Veche, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.ampbc.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.