Privind concesionarea prin licitație publică a 4 terenuri intravilane din domeniul privat al comunei Letea Veche, situate în satul Radomirești, după cum urmează:

  1. teren intravilan în suprafață de 882 mp, CF 68131
  2. teren intravilan în suprafață de 1.124 mp, CF 68132
  3. teren intravilan în suprafață de 1.184 mp, CF 68279
  4. teren intravilan în suprafață de 1.184 mp, CF 68280

Anunt licitatie publica