COMUNA LETEA VECHE, titular al proiectului „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău”, propus a fi realizat în comuna Letea Veche, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14.00, precum și la următoarea adresa de internet : www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău”

ANUNT INFORMARE ACORD MEDIU